Regulament Cel Mai Mare 100

I) ORGANIZATORUL ȘI DESCRIEREA EVENIMENTULUI

Organizatorul este Asociația 11even, cod de înregistrare fiscală 29885261, cu sediul în Cluj Napoca, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 4, ap. 3, cont deschis la Banca Transilvania. “Cel mai mare 100” este un eveniment care se va desfășura în data de 29 septembrie 2018, pentru sărbătorirea centenarului Marii Uniri de la 1918.

Evenimentul are ca scop formarea hărții României și a numărului 100 în interiorul ei din aproximativ 7500 de persoane, în cetatea de la Alba Iulia, locul istoric unde a avut loc Marea Unire. Organizatorul are intenția de a acorda evenimentului de celebrare șansa de a atinge unui record Mondial care ar putea fi înscris in Guiness World Records. In acest fel, acest demers ar putea să ramână mulți ani în memoria copiilor, tinerilor și adulților care vor participa la
formarea recordului.

Evenimentul se desfășoară în colaborare cu Primăria Alba Iulia și cu alți parteneri și sponsori, iar participanții pot fi în proporție de peste 50% minori. Pentru atingerea unui nou record Guiness World Records, Organizatorul are dreptul de a stabili condițiile de logistică in funcție de criteriile impuse de regulile Gusiness World Records.

Evenimentul este filmat și fotografiat (terestru si aerian) de profesioniști contractați de Organizator, iar imaginile astfel obținute vor putea fi folosite pentru calificarea ca record mondial dar și pentru mediatizarea evenimentului, inclusiv pe rețelele de socializare. Organizatorul, sponsorii și partenerii vor fi reprezentați la data si locul evenimentului prin angajatii si colaboratorii lor, inclusiv voluntari, care vor purta însemne în acest sens, astfel ca acesștia, impreuna și fiecare separat vor avea pe durata Evenimentului calitatea de reprezentant al Organizatorului, in sensul prezentului Regulament.

II) LOCUL EVENIMENTULUI ȘI MODALITATEA DE DESFĂȘURARE

Evenimentul se va desfășura în cetatea Alba Iulia, iar perimetrul destinat participanților va fi marcat și va delimitat de locul accesibil publicului.

Planul arhitectural al recordului este impărțit de Organizator în 16 zone marcate cu următoarele coduri: A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, B5, C0, C1, C2, C3, C4, C5. Fiecare zonă va fi împărțită în sectoare destinate unui grup de maxim 50 de participanți (marcate sub forma A1a, A1b, etc). Astfel, fiecare participant având astfel spațiul său alocat și marcat cu codul zonei și a sectorului.

Organizatorii vor repartiza participanții pe grupe, în funcție de diverse criterii, pentru o fluidizare cât mai bună a mulțimii care se va forma, atât în scop de securitate dar și de vizibilitate din aer a planului arhitectural (criteriile pot fi: vârstă, înalțime, metoda de înscriere la eveniment, dar și alte criterii etc.).
Fiecare grup de maxim 50 de participanți va avea alocat un steward, care va purta insemne speciale de identificare.
Participanții vor primi un kit de acces în eveniment care va conține brățară înseriată, voucher de acces, pelerină și șepcuță, disitribuite de organizator în
zona de înregistrare. După accesul tuturor participanților în cadrul planului arhitectural, Organizatorul va da un semnal de START (un semnal audio foarte tare) prin intermediul moderatorului evenimentului, iar in acel moment participanții îmbrăcați cu pelerina primită vor rămâne în poziție timp de 5 minute, până la cel de-al doilea semnal al moderatorului. Pelerinele și șepcuțele pot fi păstrate de participanți ca suvenir. După finalizarea recordului, participanții sunt invitați să poarte șepcuțele primite și, la semnalul moderatorului, să scoată gluga pelerinei, pentru a forma tricolorul pe harta României. La finalizarea acesor pași, participantii vor parasi perimetrul planului arhitectural RESPECTAND INTRU TOTUL INSTRUCTIUNILE reprezentantilor organizatorilor, CĂILE DE IEȘIRE INDICATE de aceștia, in scop de Securitate și eliberare fluidă a perimetrului.
Numărul maxim de participanți este de 7550 de persoane, care vor forma harta României și numărul 100, vizibilăe din aer. Participanții trebuie să folosească toate materialele pe care le primesc de la Organizator la data accesului lor în zona de record, acesta rezervându-și dreptul de a elimina în orice moment participanții care nu procedează astfel sau nu se supun instrucțiunilor organizatorice communicate la fața locului si chiar a trage la raspundere astfel de participant pentru prejudiciul produs.
Intrarea și ieșirea în perimetrul planului arhitectural al recordului mondial va fi restricționată de Organizator, conform regulilor din prezentul regulament dar și a intrucțiunilor pe care reprezentanții săi le vor oferi la fața locului. Accesul este exclusiv pietonal.
Participanții se vor prezenta în data de 29.09.2018, de la ora 9.00, la 10.30, vor primi fiecare un kit de materiale pe care le vor folosi in timpul petrecut planul arhitectural al recordului. După accesul prin intrarea restricționată, participanții nu vor mai putea ieși până la finalizarea evenimentului. Instructajul logistic și de siguranță vor fi communicate tuturor participanților de către Organizator fie prin notificări la datele de contact furnizate, fie la intrarea în zona cu acces restricționat, dar în orice caz cel mai tarziu cu 30 minute inainte de Startul evenimentului.

III) PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. Intrarea
Intrarea se face doar prin zonele special amenajate, numai pe baza inscrierii conform regulamentului. Toti participantii individuali, sau persoanele însoțitoare pentru grupuri vor avea asupra lor un act de identitate cu fotografie, valabil, prin care se poate verifica varsta participantului. Pentru minori, accesul va fi permis doar dacă acordul parintelui a fost furnizat conform formularului online sau doar dacă minorul face parte dintr-un grup cu care Organizatorul a stabilit un parteneriat pentru acest eveniment. In momentul inscrierii , respectiv in momentul intrarii în eveniment, oricare dintre aceste doua evenimente se va produce primul, participantul accepta, fara obiectiuni, prevederile prezentului Regulament. La momentul intrarii în eveniment, participantul va putea sa ia cunoştiinţă de acest regulament și toate modificările lui, afisate in loc vizibil. Participantii se obligă sa respecte cu strictete prevederile prezentului Regulament, sa nu depaseasca delimitarile perimetrului arhitectural, să respecte indicatiile date la fata locului de catre reprezentantii Organizatorului. În caz contract participantii isi asuma orice raspundere pentru eventualele riscuri de vatamare sau de producere de prejudicii materiale.

2. Echipament
Participantii vor fi imbracati decent, fără însemne politice sau discriminatorii, potrivit sezonului și vor purta incățlaminte comodă.
Nu se va permite accesul participanților cu accesorii voluminoase (pălării, rochii cu trenă, mantii, etc.)
Nu se permite accesul cu rucsaci, genti, pelerine personale.

3. Interdicții
Este interzis accesul în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor psihotrope. Este interzis accesul în perimetrul recordului cu următoarele lucruri:
alcool, mancare, lichide de orice fel; bicilcete, trotinete, role, si orice mijloace de transport, accesul fiind exclusiv pietonal; droguri, arme de foc, arme albe; aparate pirotehnice, material explozibil, toxic sau inflamabil (inclusiv dar fara a se limita la petarde, artificii); brichete, chibrituri; obiecte de sticlă, oglinzi, obiecte contondente (inclusiv sticle de plastic, metal, aluminiu); cuţite, obiecte tăioase, spray paralizant, lanţuri; umbrele, steaguri, pancarde, baloane sau orice obiect de semnalizare; instrumente amplificate, aparate tip portavoce, aparate de difuzare (de ex. boxe, radiouri), drone si nici un fel de aparatura care se desprinde de sol (aparate teleghidate); orice obiecte care îi pot răni pe ceilalţi sau care reprezintă pericol public. Accesul cu animale este interzis.

4. Reguli de conduită
Participanţii sunt obligaţi să respecte legile în vigoare din România şi regulile de conduită socială. Sunt interzise acţiunile care periclitează fizic sau moral alte persoane sau orice fel de bunuri. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi prevederile enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi.
Participanților le este interzis să manifesteze politic și/sau social la acest Eveniment, în acest sens se vor abține fie să exercite direct, fie să incite terții la, orice scandări, cântece, lozinci, etc. care ar putea denatura scopul Evenimentului.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi isi rezerva dreptul de a solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.
Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta evenimentului, să respecte, să nu distrugă si in general sa nu efectueze niciun fel de actiune care ar putea fi in masura sa afecteze mediul înconjurător şi pe ceilalți participanți, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta careu100 este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului. În caz de urgență, participanții trebuie să urmeze instrucțiunile organizatorilor și indicatoarele către căile de acces.

5. Foto-video la eveniment
Pe perioada Evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale sau a demara orice fel de solicitari sau actiuni, inclusiv actiuni in justitie, cu privire la acestea. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Youtube) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, insa vor folosi aceste material exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre public, gratuita sau oneroasa a materialelor filmate este interzisa. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta careu100 este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului. În caz de urgență, participanții trebuie să urmeze instrucțiunile organizatorilor și indicatoarele către căile de acces.

6. Securitate și prim ajutor
În zona de desfășurare a evenimentului, se asigură securitatea prin intermediul organelor abilitate să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă. In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara evenimentul. În zona de desfășurare a evenimentului există zone de prim ajutor, în caz de nevoie, care vor fi evidentiate prin insemne speciale.

7. Garanții și responsabilități
Datele de desfăşurare ale evenimentului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit (inclusiv conditii meteo care pericliteaza evenimentul). Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.
Participantul se inscribe voluntar la acest eveniment și nu are nici o pretenție material de la Organizator, nici la inscriere , nici ulterior.
Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu privire la urmatoarele: persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezinta risc, isi asuma intreaga raspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea
suferi prin participarea la eveniment. Evenimentul poate include şi puternice efecte audio, care ar putea dauna copiiilor sau persoanelor epileptice.
Organizatorul nu își asumă raspunderea pentru faptele săvârșite de către persoanele sub 18 ani care participă la Eveniment, in sarcina acestuia
neexistând o obligație legala de supraveghere a minorilor.
Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile de orice natura cauzate persoanelor sub 18 ani de catre terte persoane, incluzand dar nelimitându-se la participanți.

8. Sancțiuni
Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta careu100 total sau parţial, sau de a invita participantul să
parasească perimetrul, în cazul încălcării Regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

IV) REGULAMENTUL

Prezentul Regulament reprezinta un acord incheiat între organizator şi participant.
Organizatorul are dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afisata pe site-ul evenimentului www.celmaimare100.ro si la intrarea in locul de desfasurare a evenimentului fiind de imediata aplicare Prin înscrierea prin orice modalitate
prevăzută în regulament, Participantul intelege, accepta şi se obliga să respecte in totalitate prevederile acestui Regulament. Organizatorul asigură Participantul că prin înscriere i se asigură dreptul de participa la eveniment, dacă acesta din urmă respectă toate condițiile din regulament, din formularele completate sau instrucțiunile primate la fața locului de către reprezentanții Organizatorului.

V) SEMNE ŞI DREPTURI DE AUTOR

Organizatorul are drepturi depline asupra marcilor inregistrate sau nu, numelor comerciale înregistrate sau nu, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate in corespondenta, e-mail, carti de vizita si alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor de pe www.celmaimare100.ro sau alte canale care folosesc cele menţionate mai sus in legatura cu evenimentul. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial, fără acordul Organizatorului scris, expres si prealabil. Marcile inregistrate sau nu, numele comerciale, inregistrate sau nu, siglele, logo-urile, adresele de e-mail, numele de domenii, URL-urile, toate insemnele de acest fel, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea Organizatorului, care detine si drepturile de proprietate intelectuala şi sunt protejate de legile europene în vigoare.